Pravila privatnosti | Jana | Duboko iznad svih

Pravila privatnosti

JAMNICA plus d.o.o. poštuje privatnost i štiti osobne podatke svojih zaposlenika, kandidata za zapošljavanje, korisnika svojih proizvoda, korisnika Internet stranica i društvenih mreža kojima upravlja, prijavitelja nepravilnosti, poslovnih partnera, te svih trećih zainteresiranih strana, a čije osobne podatke prikuplja i obrađuje u svom svakodnevnom poslovanju.
JAMNICA plus d.o.o. odgovorno pristupa zaštiti osobnih podataka i s podacima postupa u skladu s Općom uredbom EU o zaštiti podataka, te poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka.

Kako bi osigurali poštenu i transparentnu obradu želimo Vam na lako razumljiv način pružiti informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo te omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad Vašim osobnim podacima i privolama.

Što su osobni podaci?

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može izravno ili neizravno utvrditi, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, osobni identifikacijski broj, podaci o lokaciji i sl.

Što je obrada podataka?

Obrada podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Tko je ispitanik?

Ispitanik je fizička osoba čiji se osobni podaci obrađuju nekom od navedenih obrada osobnih podataka.

Tko je voditelj obrade?

Voditelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.

1. VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA

JAMNICA plus d.o.o., Zagreb, Getaldićeva 3, T +385 1 2393 111, F +385 1 2371 037, [email protected] (JAMNICA plus/ Voditelj obrade)

2. PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem na adresu: JAMNICA plus d.o.o., Zagreb, Getaldićeva 3, Službenik za zaštitu osobnih podataka ili putem elektroničke pošte službenika za zaštitu osobnih podataka: Obavijest o obradi osobnih podataka radnika
2. Obavijest o obradi osobnih podataka trećih osoba
3. Obavijest o obradi osobnih podataka kandidata za zapošljavanje

4. OBRADA OSOBNIH PODATAKA PUTEM VIDEONADZORA

Ako posjećujete poslovne objekte JAMNICE plus možete biti snimljeni našim nadzornim kamerama ako ste ušli u perimetar snimanja kamera koji je jasno označen. U tom slučaju, obrađujemo Vašu videosnimku.

JAMNICA plus koristi videonadzor temeljem legitimnog interesa u svrhu upravljanja sigurnošću i zaštitom osoba i imovine.

Video snimke možemo dostaviti na zahtjev nadležnim tijelima (policija, sud) ako je potrebno za provođenje postupaka temeljem posebnih propisa.

Snimke dobivene putem video nadzornog sustava čuvamo najviše šest mjeseci, osim ako su one izuzete kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku ili ako je zakonom ili drugim propisom propisan duži rok čuvanja.

5. KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)

Kako bismo korisnicima pružili što bolje funkcionalnosti i što interesantniji sadržaj kad posjećuju naše internetske stranice te kako bismo kreirali ponude koje zadovoljavaju potrebe i želje korisnika, na službenoj internetskoj stranici https://www.jana-water.com/ koriste se tzv. kolačići (cookies).

Detaljne informacije o kolačićima koje upotrebljava pojedina internetska stranica dobivate pri prvom posjetu internetskoj stranici. Na temelju tih informacija internetskoj stranici dajete ili uskraćujete svoju privolu za upotrebu pojedine vrste kolačića. Postavke kolačića uvijek možete podesiti u internetskom pregledniku.

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo, tablet ili mobitel, koja može biti dostavljena neposredno od strane web stranice koju posjetite (kolačići od prve strane) ili u suradnji i za potrebe web stranice koju posjetite od treće strane (kolačići treće strane). Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su npr. preferirani jezik ili slične postavke. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići mogu spremati širok raspon informacija, uključujući i dio osobnih informacija (npr. IP adresa s koje se pristupa internetskoj stranici, vrijeme spajanja itd.). Te informacije mogu biti spremljene jedino ukoliko Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im niste dali te ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu.
Na našim stranicama koriste se:

• Tehnički kolačići – uvijek aktivni (ne mogu se isključiti)
• Analitički kolačići – isključeni, mogu se uključiti
• Kolačići društvenih mreža – isključeni, mogu se uključiti
• Marketinški kolačići – isključeni, mogu se uključiti
• Ostali kolačići – isključeni, mogu se uključiti

Više informacija o upotrebi kolačića možete pronaći na sljedećoj poveznici: Politika kolačića – Jamnica plus

6. NAČELA PRIKUPLJANJA I OBRADE OSOBNIH PODATAKA

JAMNICA plus prikuplja i obrađuje osobne podatke poštujući pozitivna načela obrade osobnih podataka propisane Općom uredbom o zaštiti podataka, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, pozitivnim propisima Republike Hrvatske i internim aktima Društva kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

JAMNICA plus je prikuplja i obrađuje samo one osobne podatke koje je Društvo dužno prikupljati poštujući pravne obveze, koji su nužni za izvršavanje ugovora u kojima je ispitanik stranka ili kao odgovarajuće radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora te također u slučaju gdje je ispitanik dao svoju privolu za obradu podataka za određenu svrhu, ili za koje postoji legitimni interes JAMNICE plus za obradom osobnih podataka. Pri tome vodeći računa da se ne ugroze prava i slobode ispitanika, te da obrada podataka bude poštena i transparentna.

U procesu prikupljanja i obrade osobnih podataka svi sudionici procesa dužni su paziti da se prikupljaju i obrađuju samo oni osobni podaci koji su primjereni i relevantni za svrhu u koju se prikupljaju, te ograničeni samo na ono što je nužno za postizanje svrhe u koju se osobni podaci prikupljaju i obrađuju.

7. DOSTAVA PODATAKA TREĆIM OSOBAMA

JAMNICA plus može osobne podatke dostavljati trećim primateljima u slučaju kada postoji pravna obveza dostave osobnih podataka temeljem nacionalnih ili međunarodnih propisa, ili radi zaštite prava i interesa voditelja obrade, u opsegu koji je propisan ili potreban za ostvarivanje svrhe radi koje se osobni podaci dostavljaju. Takvi primatelji su npr. tijela javne ili sudbene vlasti.

Vaše osobne podatke možemo podijeliti s pružateljima usluga koji temeljem posebnih ugovora pružaju određene usluge, te mogu djelovati i kao izvršitelji obrade.

JAMNICA plus je dio Fortenova grupe d.d. te se za potrebe poslovanja može pojaviti potreba prijenosa osobnih podataka unutar grupe.

U nekim slučajevima osobni podaci mogu biti preneseni u države izvan Europske unije i Europskog gospodarskog prostora, koje imaju drugačije i moguće niže standarde zaštite osobnih podataka od standarda propisanih u Republici Hrvatskoj. U takvom slučaju JAMNICA plus će poduzeti odgovarajuće mjere zaštite kako bi se osigurala prikladna zaštita vaših osobnih podataka. Takve mjere zaštite uključuju sklapanje ugovora sukladno obrascima koje je za tu svrhu odobrila Europska komisija (korištenje tzv. standardnih ugovornih klauzula za prijenos osobnih podataka u treće zemlje).

8. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Kako bi zaštitila osobne podatke ispitanika, JAMNICA plus poduzima odgovarajuće mjere zaštite koje su u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti privatnosti i podataka.

JAMNICA plus je implementirala tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka ispitanika s ciljem osiguravanja sigurnosti i povjerljivosti osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnog gubitka, štete, izmjene, neovlaštenog odavanja ili pristupa te od svih ostalih oblika nezakonite i/ili pretjerane obrade, poštujući načela ograničavanja svrhe obrade, smanjenja količine podataka, točnosti, ograničavanja pohrane.

To uključuje i zahtjev prema pružateljima usluga JAMNICE plus da provode odgovarajuće mjere kako bi zaštitili povjerljivost i sigurnost osobnih podataka ispitanika.

Pravo na pristup imaju samo ovlaštene osobe poslodavca i samo u mjeri u kojoj je to nužno radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga.

9. NA KOJI NAČIN PRIKUPLJAMO OSOBNE PODATKE?

JAMNICA plus osobne podatke prikuplja:
• izravno od ispitanika kao dio ugovornih ili drugih poslovnih odnosa u kojem je ispitanik druga strana, neovisno o tome o kakvom odnosu je riječ (radni odnos, ugovori s poslovnim partnerima, prijave na natječaj za radno mjesto, prijava na nagradne igre i sl.)
• od trećih osoba na temelju zakonskih obveza i ovlasti
• iz javno dostupnih izvora (npr. HZMO, HZZO, HZJZ, sudski registar, obrtni registar, i sl.).

10. RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Razdoblje čuvanja osobnih podataka je određeno prisilnim propisima, internim aktima ili svrhom u koju se osobni podaci prikupljaju i obrađuju.

Postoji mogućnost da će JAMNICA plus biti dužna trajno čuvati neke osobne podatke ispitanika, kako je to predviđeno općim aktima i propisima JAMNICE plus ili mjerodavnim propisima.

U svim drugim slučajevima, kad je pozitivnim propisima ili internim aktima određeno kraće razdoblje čuvanja osobnih podataka, osobni podaci čuvaju se samo onoliko koliko je propisano, osim ako postoji obveza duljeg čuvanja podataka u slučaju izuzimanja istih radi postojanja sudskog ili drugog procesa, u kojem slučaju se podaci čuvaju do okončanja procesa.

Po proteku vremena potrebnog ili propisanog za obradu osobnih podatka, JAMNICA plus će osobne podatke ispitanika na propisani način izbrisati ili fizički uništiti.

11. KOJA SU PRAVA ISPITANIKA I KOME SE MOGU OBRATITI S UPITIMA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA?

Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem na adresu: JAMNICA plus, Zagreb, Getaldićeva 3, Službenik za zaštitu osobnih podataka ili putem elektroničke pošte službenika za zaštitu osobnih podataka: [email protected]

KOJA SU MOJA PRAVA?

Pravo na pristup osobnim podacima – ispitanik ima pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se njihovi osobni podaci te ako se takvi podaci obrađuju, pravo zahtijevati pristup i informacije o obradi i kopiju osobnih podataka koji se obrađuju;
Pravo na ispravak netočnih i nadopunu nepotpunih podataka – ispitanik ima pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako podaci nisu točni, potpuni i ažurni
Pravo na brisanje („pravo na zaborav”) – ispitanik ima pravo zatražiti brisanje osobnih podataka ako je ispunjen neki od uvjeta iz čl. 17. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka
Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka
Pravo na prigovor na obradu osobnih podataka u skladu s čl. 21. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka
Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – ispitanik ima pravo podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, [email protected]
JAMNICA plus će poduzeti sve mjere kako bi ispitanicima omogućio ostvarivanje njihovih prava ako je ostvarivanje istih moguće u okviru zakonskih propisa.

12. IZMJENA POLITIKE

Ovaj dokument primjenjuje se od 01.04.2019. godine i može se povremeno mijenjati ako se promijeni sadržaj pojedinih odredbi uslijed zakonskih zahtijeva ili internih potreba.

Cookie policy

Klikom na Prihvati i zatvori koristit ćemo alate na drugim internetskim stranicama da bismo vam pružili prilagođene informacije u marketinške svrhe putem partnera, uključujući one izvan naše web stranice. Njima se omogućuju prilagođeni mrežni oglasi i proširene mogućnosti analize i procjene koje se odnose na ciljnu skupinu i ponašanje korisnika. Također pristajete i na to da se podaci mogu prenositi i u treće zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora bez odgovarajuće razine zaštite podataka (posebno SAD-a).

Klikom na Postavke kolačića možete pregledati sve opcije, uključujući kontrole za odbijanje upotrebe kolačića za prilagodbu i informacije o kontrolama na razini preglednika za odbijanje nekih ili svih kolačića za druge upotrebe. Svoju privolu u bilo kojem trenutku možete odbiti ili povući u Postavkama kolačića na ovoj web stranici. Više o politikama privatnosti i kolačićima možete pročitati ovdje: Politika privatnosti i Politika kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku:

Postavke kolačića Prihvati i zatvori Prihvati i zatvori