Odgovornost | Jana | Prirodna mineralna voda

Odgovornost

Održivo

Održivi razvoj i upravljanje resursima na vrhu su ljestvice prioriteta u proizvodnji prirodne mineralne vode Jana.

Sveobuhvatno i detaljno štitimo izvor i izvorišno područje, da bismo ga sačuvali za buduće generacije.

Sustave upravljanja smo usmjerili na očuvanje cjelovitog ekosustava izvorišnog područja kroz koji Jana dolazi do svog izvora.

Zaštićeno

Čitavo okruženje izvora pod strogom je kontrolom. Vodimo računa o suradnji s lokalnom zajednicom i regulatornim agencijama kako bismo zaštitili Janin izvor, ali i bioraznolikost prirode u kojoj se smjestio.

Svi poslovni procesi odvijaju se na održiv i ekološki učinkovit način. Tako postižemo ravnotežu između socijalnih, ekonomskih i okolišnih interesa.

Postavili smo osnovna načela koji se odnose na područje zaštite zraka, vode, tla, otpada i otpadnih voda. Temelje se na prevenciji, poštivanju zakonodavne regulative te integriranom pristupu upravljanja okolišem.

Sustavnim upravljanjem osiguravamo da su sve sastavnice okoliša i utjecaji na okoliš identificirani, nadzirani i usklađeni sa zakonskom regulativom.

Kontrolirano

Certifikacijom prema okolišnoj normi ISO 14001, sustav je neprestano podvrgnut ocjenama, promjenama i poboljšanjima. Stalni nadzori te njihove pozitivne ocjene dokazuju sukladnost Jamnice sa standardima u područje zaštite zraka, vode, tla, otpada i otpadnih voda, a učinci u skladu s propisanim vrijednostima emisija utvrđenim nacionalnim propisima i direktivama EU.

U svrhu trajnog poboljšanja, provodimo brojne edukacije i pokrećemo razne projekte za određivanje ugljičnog otiska, energetsku i sirovinsku učinkovitost te čistiju proizvodnju. Projekti su usmjereni na smanjenje značajnih okolišnih utjecaja i daju nam informaciju gdje i koje utjecaje možemo smanjiti.

Certificirano

U svrhu daljnjeg gospodarskog razvoja i razvoja snažne zaštite okoliša certificirali smo sustav upravljanja energijom prema normi ISO 50001. Riječ je o globalnoj normi za upravljanje energijom čija je svrha poboljšanje energetske učinkovitosti u skladu s Politikom zaštite okoliša i energetskom učinkovitosti.

Prepoznavanjem i vrednovanjem okolišnih i energetskih performansi korištenjem prikladnih indikatora, sagledavanjem cjelokupnog  životnog ciklusa (Life Cycle Assessment), kontinuirano radimo na unapređenju sustava upravljanja okolišem i energijom.

Cilj naših projekata je stvaranje primjera najbolje prakse uz energetsku i sirovinsku učinkovitost i čistiju proizvodnju primjenom Low-Carbon (LC) tehnologija te proizvodnja Carbon Neutral proizvoda.