Kontakt | Jana | Prirodna mineralna voda
 

Kontakt

Jana Hrvatska

ADRESA

Jamnica plus d.o.o.

Getaldiceva 3

10 000 Zagreb, Hrvatska

TELEFON

+3851 2393 111

FAX

+3851 2371 044

EMAIL

Jana Makedonija

ADRESA

Awt International Doo

Bul. Kiro Gligorov 4

1000 Skopje, Makedonija

TELEFON

+38902 2462 090

EMAIL

Jana Crna Gora

ADRESA

Škorpion d.o.o.

Trebinjska bb

85347 Igalo-Herceg Novi

TELEFON

+382 31335115

EMAIL

Jana Kosovo

ADRESA

MIGROS GROUP SHPK

Zona Industriale Pn

10000, Priština, Kosovo

TELEFON

+381 38543038

EMAIL

Jana Bosna i Hercegovina

ADRESA

Kraljice mira 7

71250 Kiseljak

BiH

TELEFON

+387 30 871 800

FAX

+387 30 879 619

EMAIL

Jana Srbija

ADRESA

Partizanske avijacije 28

11 000 Beograd

Srbija

TELEFON

+381 11 2608 198

FAX

+381 11 2608 203

EMAIL

Jana Slovačka republika

ADRESA

McCarter a.s.

Bajkalská 25

821 01 Bratislava, Slovačka republika

TELEFON

+421 2 58 23 33 79

FAX

+421 2 58 23 33 80

EMAIL

Jana Slovenija

ADRESA

Limbuška cesta 2

2341 Limbuš

Slovenija

TELEFON

+386 2 429 57 43

FAX

+386 2 429 57 44

EMAIL

Jana Mađarska

ADRESA

Fonyódi Ásványvíz Kft.

2040 Budaörs

Malomkő u. 7., Mađarska

TELEFON

+36 23 500 577

FAX

+36 23 430 740

EMAIL