Jana „Voda s porukom‟ pomogla najosjetljivijim skupinama društva - jana

Jana „Voda s porukom‟ pomogla najosjetljivijim skupinama društva

Početkom lipnja prikupljen je dovoljan broj kapljica za Centar za rehabilitaciju Silver pa je donacijom Jana „Voda s porukom“ pomogla slijepim i slabovidnim osobama te doprinijela unapređenju i razvoju programa socijalizacije pasa pomagača.

Cilj ovoga humanitarnog djelovanja jest da se kroz projekt Jana „Voda s porukom‟ pruži i dodatna, sveobuhvatna podrška volonterskim obiteljima socijalizatora, čija se neprocjenjiva uloga očituje u odgajanju kvalitetnih mladih pasa za školovanje. Centar ovim projektom planira dodatno opremiti prostor za boravak i rad sa štencima i mladim psima kako bi podigao kvalitetu usluga i postigao veći napredak u razvoju pasa da bi se u konačnici pomoglo osobama s invaliditetom i na taj način podigla kvaliteta njihovog života.

Centar Silver prijavio se na veliki natječaj Jana „Vode s porukom“ sa željom da kroz ovu donaciju ostvari ciljeve u kojima je naglasak stavljen na jačanje kapaciteta samog centra za kvalitetniji i uspješniji program socijalizacije, kao i poboljšanje radnih sposobnosti budućih pasa pomagača, a na taj način pomogne osobama s invaliditetom prvenstveno djeci i mladima koji su glavni korisnici ovog centra.