Press centar

Novosti i informacije

Jana pomaže djeci sa složenim komunikacijskim potrebama

Kampanja Jana "Voda s porukom" novu 2014. godinu odlučila je započeti projektom pomoći za dječji vrtić Latica.

Dječji vrtić Latica iz Zadra je predškolska ustanova koja provodi posebne edukacijsko-rehabilitacijske programe za djecu (do polaska u školu) s motoričkim oštećenjima, sniženim intelektualnim sposobnostima, oštećenjima vida, oštećenjima sluha, poremećajima govorno-jezičnog razvoja i komunikacije, autizmom i višestrukim teškoćama.

Cilj rada je različitim edukacijsko-rehabilitacijskih postupcima osigurati uvjete za poticanje socijalnog, emocionalnog, intelektualnog i tjelesnog razvoja.

U nastojanjima da se djeci omoguće što kvalitetniji rehabilitacijski postupci u tijeku je razvijanje potpomognute komunikacije, odnosno metode alternativne i augumentativne komunikacije (AAC) za djecu koja teško razvijaju govor i djecu koja imaju komunikacijske teškoće.

Aktivnostima na projektu „Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama" (www.ict-aac.hr) za pedagošku 2013/14. godinu obuhvaćeno je 70 djece u dječjem vrtiću Latica. "Posebne programe ostvaruju: defektolozi - odgojitelji, defektolozi rehabilitatori, logopedi, psiholozi, fizioterapeuti i medicinske sestre.

Elektronička pomagala koja se koriste u istu svrhu čine komunikatori (snimljene riječi, audiopomagalo) i različite aplikacije na tablet računalima čija je kvaliteta u povezivanju slike i zvuka, odnosno simbola i riječi dodirom (audiuvizualno pomagalo).

Prvim ovogodišnjim projektom Jana"Voda s porukom" na svojoj web stranici www.vodasporukom.com uspješno je završila humanitarnu akciju nabavke potrebnih komunikatora te iPada čije se korištenje temelji na upotrebi sličica, slikovnih aplikacija koje djeci pomažu u kontaktu, komunikaciji i poticanju govorno-jezičnog razvoja.

Pomoći možete i vi! Svoje poruke možete unositi na www.vodasporukom.com i dijeliti ih na društvenim mrežama čime se prikupljaju kapljice koje će se potom pretočiti u donacije.

Svakom Vašom porukom korak smo bliže ostvarivanju humanitarnih ciljeva koji su pred nama i koji će nam omogućiti da pomognemo onima kojima je to najpotrebnije u ovim trenucima.

Uključite se u Janinu inspirativnu misiju u kojoj je dovoljno učiniti malu stvar za veliko dobro djelo.

Više informacija o sljedećim humanitarnim ciljevima pronađite na www.vodasporukom.com

Povratak na press centarNovosti i informacije Back
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube